Foto: Jan Lindroos                                                                                                                                              

                                                                                                                 

 

 

 

 

Välkommen till Pojo Ungdomsförenings uppdaterade hemsida! Du hittar den på

http://puffen.fi/index.php/sv/

Yhdistyksen päivitetyt kotisivut löydät

http://puffen.fi/index.php/sv/

 

 

                   
Pojo UF - en medlem av Västnyländska Ungdomsringen VNUR - 2020